Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.Algemeen
1.1 Onder “Snoepstunt” wordt in deze voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Aerts Brenda, gevestigd te Nevenplein 12, 3950 Kaulille, met BTW nummer BE 0884 056 812.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Levering
2.1 Snoepstunt zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen zeven werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een GSM-nummer.
2.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als absolute termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
2.3 Snoepstunt is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Snoepstunt gedragen.
2.4 Alle goederen worden aangetekend/verzekerd verzonden (tenzij het om brievenbusdoosjes gaat want dat is brievenpost), waarbij er door de koper moet afgetekend worden voor ontvangst. Het door de koper afgetekende bewijs van ontvangst van de transportfirma, geldt als bewijs van aflevering ten opzichte van Snoepstunt gaat.  Snoepstunt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brievenbuspost die door B-post niet werd geleverd of verloren is gegaan.  De klant kan aangeven het als track and trace zending te versturen waarbij de meerprijs hiervan door de klant wordt betaald.  2.5 Goederen worden enkel geleverd binnen de Europese Unie.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.
3.3 Alle prijzen zijn exclusief bezorgkosten, die afhankelijk zijn van de aard van de goederen en de bestemming, maar worden duidelijk afzonderlijk vermeld bij het afrekenen van de bestelling.

4. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Snoepstunt gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Herroepingsrecht / Garantie
5.1 Wettelijk gezien heeft de koper recht op 7 dagen bedenktermijn, waarbinnen de koper schriftelijk aan Snoepstunt kan mededelen dat hij van de aankoop wilt afzien. De koper draagt de transportkosten voor het terugsturen, en het aankoopbedrag zal worden teruggestort. In praktijk zal Snoepstunt deze regeling alleen kunnen toepassen op non-food artikelen (21% BTW), want de wet zegt echter dat deze regeling niet geldt voor voedingsmiddelen, en dit vanuit hygiënisch oogpunt. Hieronder vallen alle artikelen die aangeboden zijn aan 6% BTW (alles wat uit voeding bestaat of voedingsmiddelen bevat)
5.2 De koper dient de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de goederen beschadigd of incompleet zijn, dient de koper dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan Snoepstunt, en zullen de goederen vervangen of terugbetaald worden indien de klacht gegrond is.

6. Betaling
6.1 De betalingen zullen verlopen via de online betalingsservice van Mollie (www.mollie.com), en hierop zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing.
6.2 Alle betalingsgegevens worden versleuteld door Mollie, en wij van Snoepstunt krijgen de gegevens van je kredietkaart op geen enkel moment te zien.

7. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Snoepstunt en de koper is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

8. Privacy
Registratie van persoonsgegevens
Snoepstunt hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. Bezoekers van http://www.snoepstunt.be kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven worden opgenomen in het klantenbestand.
Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van Snoepstunt. De gebruiker die dat niet wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via 'accountbeheer' op de site, als u ingelogd bent. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
Cookies
Bij internetbezoek plaatst Snoepstunt cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop